Image 1 of 1
stickney_timothy23.jpg
©2003 KATHY HUTCHINS / HUTCHINS PHOTO.30TH DAYTIME EMMY AWARDS.RADIO CITY MUSIC HALL.NEW YORK CITY, NY.MAY 16, 2003.. TIMOTHY STICKNEY
UA-843393-1