Image 1 of 1
HALL_DEIDRE2989.JPG
©2004 KATHY HUTCHINS /HUTCHINS PHOTO.DAYTIME EMMYS.NEW YORK CITY, NY.MAY 21, 2004..DEIDRE HALL
UA-843393-1