Image 1 of 1
HOUSTON_WHITNEY40.jpg
©2000 KATHY HUTCHINS/HUTCHINS PHOTO.42ND ANN. GRAMMY AWARDS.STAPLES CENTER, LA, CA 2/23/00.WHITNEY HOUSTON
UA-843393-1