Image 1 of 1
tom_heather2904.jpg
©2004 KATHY HUTCHINS /HUTCHINS PHOTO.DAYTIME EMMYS.NEW YORK CITY, NY.MAY 21, 2004..HEATHER TOM
UA-843393-1