Image 1 of 1
Vassey_liz_9997.JPG
Liz Vassey.GBK Productions Emmy Gifting Lounge.Sofitel Hotel.August 23, 2006.©2006 Kathy Hutchins / Hutchins Photo....                 .
UA-843393-1