Image 1 of 1
scott_family206.jpg
©2001 KATHY HUTCHINS/HUTCHINS PHOTO."26TH ANNUAL DAYTINE EMM  AWARDS".NEW YORK, NY 5/21/99.ED& MELODY THOMAS SCOTT & FAMILY
UA-843393-1